1. Allmänt

1.1
Allmänna villkor, i denna text kallad, ”Köpvillkoren”, gäller när du som konsument ”Du” gör en beställning via www.amaze.se. Avtal ingås mellan dig och Amaze AB, organisationsnummer 559007-9959 ”Amaze AB”. Köpvillkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställning via “Amaze” (www.amaze.se).

1.2
För att kunna beställa på Amaze måste Du ha fyllt 18 år. Amaze accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Amaze förbehåller sig även rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Amaze vill reservera sig för slutförsäljning samt bild- och skrivfel, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Amaze har rätt att korrigera sådana eventuella fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Amaze naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen går vidare i processen. All bildinformation på Amaze ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Amaze ansvarar inte för information på sidan som kommer från en tredje part.

1.4
Allt innehåll på Amaze ägs av Amaze AB. Varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Amaze.

2. Avtal och Beställning

2.1
För att kunna göra ett köp via Amaze måste Du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder Du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Amaze´s Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Amaze bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Amaze per e-post. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Amaze.

3. Kunduppgifter mm.

3.1
Amaze rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar hos Amaze. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Amaze behandling av personuppgifter finns i Amaze integritetspolicy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Amaze om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om Amaze misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Köpvillkoren har Amaze rätt att stänga av dig. Amaze har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. Lägsta pris garanti, avgifter och betalning

4.1

När du gör en beställning via Amaze gäller de priser som anges. Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, dessa anges separat.

Amaze AB har en lägsta pris garanti på alla våra produkter. Om du mot förmodan lyckas hitta samma vara till ett billigare pris hos någon annan återförsäljare, får du den då till samma pris hos oss. Du behöver kontakta oss på kundservice@amaze.se för att detta ska gälla och detta måste ske inom 14 dagar från inköpsdatumet hos Amaze.

Villkor för att lägsta pris garantin ska gälla:

– gäller ej för auktioner.
– gäller endast om varan är identisk. D.v.s. samma material, samma mått, samma vikt, samma karat, samma kvalitet osv.
– gäller ej för varor som är på rea eller specifik kampanj hos annan återförsäljare
– gäller endast om varan är köpt av ett företag med svenskt organisationsnummer.
– man måste uppvisa dokumentation och styrka att prdukten är billigare hos någon annan återförsäljare. T.ex. en produktlänk till återförsäljare online, en katalog, reklam eller motsvarande.
– leveranstiden behöver vara 1-2 arbetsdagar.
– garantin gäller inte för använda/begagnade varor.

 

4.2
Amaze förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Amaze.

4.3 Payson Faktura
Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 19 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

 

 

5. Kampanjer och erbjudanden

Amaze kan erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Köpvillkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Amaze i samband med kampanjen. Amaze förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Köpvillkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Amaze. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager).

6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen eller i kassan. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Amaze rätt att debitera dig en avgift på 149 kr

7. Ångerrätt

7.1
Vid köp av varor på Amaze gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Amaze detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

7.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl

7.3
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Amaze. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet innan du skickar tillbaka produkten.

7.4
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Amaze. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

7.5
När Du ångrar ditt köp betalar Amaze tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Amaze erbjuder. Vid retur av del av order, återbetalas ej transportkostnaden. På det belopp som ska återbetalas har Amaze rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.6
Amaze betalar snarast tillbaka beloppet när Amaze tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

8.1

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Amaze så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

8.2
Amaze står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.3
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Amaze AB att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Amaze AB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Amaze AB mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Amaze AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Amaze AB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se

9. Länkar

Amaze kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Amaze kontroll.  Webb-platser utanför Amaze kontroll kan också länka till Amaze. Amaze AB inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella sidan.

10. Force Majeure

Amaze AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Amaze AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

11. Ändringar av Köpvillkoren

Amaze AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Köpvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar kommer att publiceras på Amaze. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp).

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Köpvillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Amaze AB kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Amaze AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

13.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Köpvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.