Personuppgifter

Vi på Amaze strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Amaze samlar in och hur denna används. Genom att godkänna “Köpvillkoren” i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Amaze AB, (”Amaze/Vi”), 559007-9959, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Amaze genom cookies. De personuppgifter som Amaze behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer. Vi använder även Googles annonstjänster.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, nyhetsbrev samt för statistiska ändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring om du inte invänt mot detta. Du kan självklart kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi använder även Googles annonstjänster.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Amaze använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Amaze sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig och det kan du göra när som helst. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Amaze AB åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har tillgång till dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Amaze. Amaze AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Amaze kan innehålla länkar till andra webbplatser, denna Integritetspolicy gäller enbart för vår hemsida Amaze. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Amaze AB tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Amaze AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy publiceras direkt på Amaze.

Cookies

På Amaze hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på vår hemsida. Detta gör vi i syfte att kunna följa besökaren t.ex. genom att anpassa hemsidan efter besökarens önskemål, hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, val och intressen, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på Amaze och därigenom slipper logga in på varje ny sida du besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Din upplevelse blir kort och kort mycket enklare och bättre med cookies!

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar så du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker hemsidan, samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet på hemsidan.

Genom att godkänna Amaze AB Köpvillkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Amaze webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Amaze webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Amaze. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.